Aktuellt

Enskilt församlingsmöte

för församlingens medlemmar den 12 juni kl 18 med sedvanliga årsmöteshandlingar.

Sista planerade gudstjänsten i Centrumkyrkans församling

Den 18 december 2022 samlades en liten skara till gudstjänst runt krubban. Avsikten var att också hålla gudstjänst den 25 december, men tyvärr fick vi med mycket kort varsel ställa in då hela “personalstyrkan” – Pastor, musiker och kyrkvärd ådragit sig Covid.

Kyrkans parkering

För att säkerställa att det finns en fri plats för dig som deltar i någon aktivitet i kyrkan har vi tyvärr blivit nödda att anlita Mölndals stads P-bolag och införa övervakning av vår parkering.

När du deltar i någon av församlingens aktiviteter måste du i fortsättningen logga in bilens registreringsnummer på “Paddan” som finns i kapprummet på övre plan. En inloggning där skyddar din bil från P-bot i 4 timmar, för mer långvariga aktiviteter måste du alltså göra om inloggningen innan aktuell period är över!