Aktuellt

Centrumkyrkan och Coronaviruset

Församlingen har nu återupptagit ordinarie verksamhet, men, vi är fortsatt varsamma med varandra. Handsprit finns tillgänglig för dig som önskar och vi respekterar varandras behov av litet extra utrymme.

Aktuellt program finns under fliken “Församlingsbladet”