Aktuellt

Vi är glada att kunna meddela att den 15 september 2023 överlämnades ansvar och drift av kyrkofastigheten till Svenska kyrkan i Kållered.

Vår vackra lilla kyrka är i goda händer och får fortsätta sin tjänst. Vi önskar Kållereds församling ett mycket varmt lycka till med framtida verksamhet i och runt Centrumkyrkan.

Sista planerade gudstjänsten i Centrumkyrkans församling

Den 18 december 2022 samlades en liten skara till gudstjänst runt krubban. Avsikten var att också hålla gudstjänst den 25 december, men tyvärr fick vi med mycket kort varsel ställa in då hela “personalstyrkan” – Pastor, musiker och kyrkvärd ådragit sig Covid.