Aktuellt

Centrumkyrkan och Coronaviruset

Med anledning av rådande pandemi och Folkhälsomyndighetens rekommendationer att skydda våra äldre samt att i görligaste mån undvika folksamlingar har vi beslutat att tills vidare inte arrangera Gudstjänster eller dagledigträffar.
För dig som ändå vill besöka kyrkan finns nu

Öppen kyrka: Onsdag och fredag em kl 15-18 har vi kyrkan öppen för bön, ljuständning, samtal med pastor/diakon. Fika serveras utanför kyrkan! 
Tillsammans med Centrisbarnen har Anna och Tobbe färdigställt
”Frälsarkransvandring – Vandra med livets pärlor”: Nu finns ”pärlorna”, skyltarna och texterna utanför kyrkan. En plats för bön och vila. Vandringen kommer att finnas på plats hela tiden. 

Pastor Tobias Ålöw och diakon Anna Johannesson är fortsatt i tjänst och du når dem på telefon och via mail som vanligt.

Församlingens verksamhet för barn- och unga fortgår tills vidare som vanligt, men med det förbehållet att endast de som är fria från symptom som hosta, snuva och feber får delta, detta för att skydda barn och vuxna som av olika skäl är extra känsliga för infektioner.

Under tiden vi inte firar gudstjänst i kyrkan kommer vi att publicera veckans predikan på hemsidan, med början från Påskdagens predikan. Dela den gärna med vänner!