Aktuellt

Goda nyheter!

Den 18 september startar höstens aktiviteter i Centrumkyrkan med gudstjänst kl 11. Vi hälsar vår pastor Pär Axel Sahlberg välkommen tillbaka i tjänst i församlingen.

Måndag den 19 september startar vi höstens möten i Centrumträffen, en stunds gemenskap runt kaffebordet och en stunds föreläsning eller annan aktivitet kl 12-14, varannan måndag.

Fortsatt gäller dock att för deltagande i alla samlingar och aktiviteter ska vi stanna hemma om vi har sjukdomssymptom från övre luftvägar. Detta för att skydda såväl oss själva som varandra från Coronaviruset och övriga allvarliga virus.

Toalett/tvättrum finns på båda våningsplan där du kan tvätta dina händer och vi kommer även i fortsättningen att ha behållare med handsprit i anslutning till våra entréer samt i samlingssalen på nedre plan.

Kyrkans parkering

För att säkerställa att det finns en fri plats för dig som deltar i någon aktivitet i kyrkan har vi tyvärr blivit nödda att anlita Mölndals stads P-bolag och införa övervakning av vår parkering.

När du deltar i någon av församlingens aktiviteter måste du i fortsättningen logga in bilens registreringsnummer på “Paddan” som finns i kapprummet på övre plan. En inloggning där skyddar din bil från P-bot i 4 timmar, för mer långvariga aktiviteter måste du alltså göra om inloggningen innan aktuell period är över!