månadsarkiv: mars 2018

Centrumkyrkan i Kållered – en församling i Equmeniakyrkan

Centrumkyrkans församling kom till Kållered på Palmsöndagen 1996. Församlingen har dock mycket längre historia.

Kyrkans annonserade gudstjänster och övriga samlingar/verksamheter är öppna för alla –

Du är välkommen!

Vårt nattvardsbord dukas som regel första söndagen i månaden och är öppet för dig

Efter nästan alla gudstjänster bjuder vi in till kyrkkaffe som även det är öppet för alla

Var och en som är döpt, eller vill bli döpt och vill vara församlingen trogen är välkommen att träda in som medlem i församlingen, tala med vår pastor!