Centrumträffen

Dagledigträffarna i Centrumkyrkan är tills vidare inställda som en del i kampen för att hejda spridningen av Covid-19.

Så snart smittoläget tillåter återupptas samlingarna enligt program nedan.