Församlingsblad augusti-december

Under augusti och fram till den 17 september håller Centrumkyrkan Kållered stängt och vi hänvisar vi till Svenska kyrkans gudstjänster i gamla kyrkan och Apelgårdens kyrka.

Pastor Tobias är tjänstledig året ut. Pastor Pär Axel Sahlberg kommer att vikariera som församlingens pastor från 18 september.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

SEPTEMBER
Söndag 18 sept 11.00 Gudstjänst,
höstupptakt. ”Bibelns berättelse – vår
spegelsal.” Kaffe.

måndag 19 sept 12.00 Centrumträffen

Söndag 25 sept 11.00 Ekumenisk
gudstjänst i Apelgården

OKTOBER
Söndag 2 okt 11.00 Gudstjänst med
nattvard. ”Den första familjen: Eva,
Adam, Kain, Abel, och Set”. Kaffe.

måndag 3 okt 12.00 Centrumträffen

Söndag 9 okt 11.00 Gudstjänst ”Floden
kommer – hot och hopp.” Kaffe.

Söndag 16 okt 11.00 Gudstjänst
”Abraham och den långa flytten – att
vara hemma när man är borta.” Kaffe.

måndag 17 okt 12.00 Centrumträffen

Söndag 23 okt 11.00 Ekumenisk
gudstjänst i Ekenkyrkan, PA Sahlberg
mfl

Söndag 30 okt 11.00 Gudstjänst ”Vi går
genom vatten – om Mose, folket och
den långa vandringen.” Kaffe.

måndag 31 okt 12.00 Centrumträffen

NOVEMBER
Lördag 5 nov 11.00 Gudstjänst med
nattvard, Alla Helgons dag ”Samuel –
på gränsen mellan livet och döden.”

Söndag 13 nov 11.00 Gudstjänst ”Kung
David – bilderna av Messias.” Kaffe.

måndag 14 nov 12.00 Centrumträffen

Söndag 20 nov 11.00 Ekumenisk
gudstjänst i Centrumkyrkan.

Första Advent 27 nov 11.00
Adventsgudstjänst ”Jesaja och Sakarja –
det envisa hoppet.” Kaffe.

måndag 28 nov 12.00 Centrumträffen

DECEMBER
Andra Advent 4 dec 11.00 Gudstjänst
med nattvard. ”Profeterna – vad visste de
egentligen?” Kaffe.

Tredje Advent 11 dec 11.00 Ekumenisk
gudstjänst i Ekenkyrkan

måndag 12 dec 12.00 Centrumträffen,
julavslutning med julbord! Anmälan senast onsdag den 7 december till Marie tel 0736-792325

Fjärde Advent 18 dec 11.00 Gudstjänst
”Judas Mackabaios – ett rike som
kommer.” Kyrkkaffe.

Juldagen 25 dec 11.00 Julgudstjänst
”Symeon och Maria – genom din egen
själ.” Kaffe.