Församlingsbladet

JANUARI
Sö 9 11.00, Samlysning med Svk:
Högmässa i Apelgården
Sö 16 11.00, Gudstjänst med A.
Johannesson. Kyrkkaffe.
Ti 18 15..00, Öppen kyrka
Fre 21 15..00, Öppen kyrka
Sö 23 11.00, Ekumenisk gudstjänst i
Ekenkyrkan.
Må 24 12.00, Centrumträffen
Ti 25 15..00, Öppen kyrka
Fre 28 15.00, Middag i Centrum.
Anmälan senast onsdag 26 till Marie, tel 073 679 2325
Sö 30 11.00, Gudstjänst med PA
Sahlberg. Kyrkkaffe.


FEBRUARI
Ti 1 15..00, Öppen kyrka
Fre 4 15..00, Öppen kyrka
Sö 6 11.00, Nattvardsgudstjänst med
T. Ålöw. Kyrkkaffe.
Må 7 12.00 , Centrumträffen.
Ti 8 15..00, Öppen kyrka.
Fre 11 15..00, Öppen kyrka.
Sö 13 11.00, Gudstjänst med A.
Johannesson. Kyrkkaffe.
Ti 15 15..00, Öppen kyrka.
Fre 18 15..00, Öppen kyrka.
Sö 20 11.00, Ekumenisk gudstjänst i
Apelgården .
Må 21 12.00, Centrumträffen.
Ti 22 15..00, Öppen kyrka.
Fre 25 15.00, Middag i Centrum.
Anmälan Anmälan senast onsdag 23 till Marie, tel 073 679 2325
Sö 27 11.00, Gudstjänst med PA
Sahlberg. Kyrkkaffe.


MARS
Ti 1 15..00, Öppen kyrka
Fre 4 15..00, Öppen kyrka
Sö 6 11.00, Nattvardsgudstjänst med
PA Sahlberg. Kyrkkaffe.
Må 7 12.00, Centrumträffen.
Ti 8 15..00, Öppen kyrka.
Fre 11 15..00, Öppen kyrka.
Sö 13 11.00, Gudstjänst med A.
Johannesson. Kyrkkaffe.
Ti 15 15..00, Öppen kyrka.
Fre 18 15..00, Öppen kyrka.
Sö 20 11.00, Ekumenisk gudstjänst i
Centrumkyrkan. Kyrkkaffe.
Må 21 12.00, Centrumträffen.
Ti 22 15..00, Öppen kyrka.
Fre 25 15.00, Middag i Centrum.
Anmälan Anmälan senast onsdag 23 till Marie, tel 073 679 2325
Sö 27 11.00, Gudstjänst med PA
Sahlberg. Kyrkkaffe.
Ti 29 15..00, Öppen kyrka.


APRIL
Fre 1 15..00 Öppen kyrka.
Sö 3 11.00, Nattvardsgudstjänst med
T. Ålöw. Kyrkkaffe.


––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Psaltaren 62:6-9
Bara hos Gud finner jag ro,
från honom kommer mitt hopp.
Han är klippan som räddar
mig, min borg där jag står
trygg. Från Gud kommer min
hjälp och min ära, Gud är min
tillflykt, min starka klippa.
Sätt alltid din lit till honom,
du folk, öppna ditt hjärta för
honom. Gud är vår tillflykt.

___________________________________________

Vi vill vara: En kyrka för
hela livet – där mötet med
Jesus Kristus förvandlar
mig, dig och världen!