Församlingsbladet

I efterföljd av de riktlinjer Folkhälsomyndigheten och regeringen utfärdat hålls tills vidare inga offentliga samlingar i Centrumkyrkan.

För den som önskar kan efter överenskommelse med Pastor, Diakon eller församlingens ordförande kyrkan öppnas för enskild andakt i mån av tid.

Onsdags- och fredagseftermiddagar bjuder pastor och diakon in till Coronaanpassade promenader i närområdet. Vi utgår från kyrktrappen kl 15.00 – klädda efter väder!

Med anledning av pågående pandemi vill vi påminna om vikten av att vi alla noga följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och anvisningar. Vid minsta symptom på besvär från övre luftvägar, snuva, huvudvärk, mage, muskelsmärtor eller förlust av smak/luktsinne stanna hemma och när vi ses vara noga med handtvätt och att använda handsprit.

Hemsidan och församlingens Facebookgrupp uppdateras fortlöpande. Undrar du över något är du alltid välkommen att ringa till kyrkans expedition, tel 031-795 2900 eller ordförande Marie på telefon 073-6792325