Församlingsblad maj-juliMAJ

Sön 1 11.00 Nattvardsgudstjänst med T. Ålöw, R. Löfgren. Kyrkkaffe.

Mån 2 12.00 Centrumträffen:

Tis 3 15.00 Öppen kyrka.

Ons 4 18.00 Enskilt församlingsmöte

Fre 6 15.00 Öppen kyrka

Sön 8 11.00 Gudstjänst med A. Johannesson, R. Löfgren. Kyrkkaffe.

Tis 10 15.00 Öppen kyrka.

Fre 13 15.00 Öppen kyrka.

Sön 15 11.00 Gudstjänst med T. Ålöw, R. Löfgren. Kyrkkaffe.

Mån 16 12.00 Centrumträffen med M. Stenlund: Musikquiz.

Tis 17 15.00 Öppen kyrka

Fre 20 15.00 Öppen kyrka

Sön 22 11.00 Gudstjänst med M. Löfgren, R. Löfgren. Kyrkkaffe.

Tis 24 15.00 Öppen kyrka.

Fre 27 15.00 Middag i Centrum. Anmälan till Marie tel 0736792325

Sön 29 11.00 Gudstjänst med T. Ålöw, R. Löfgren. Kyrkkaffe.

Mån 30 12.00 Centrumträffen: Terminsavslutning

Tis 31 15.00 Öppen kyrka.

JUNI

Fre 3 15.00 Öppen kyrka

Sön 5 11.00 Pingstdagen. Ekumenisk gudstjänst i Livereds kapell med A. Johannesson.

Tis 7 15.00 Öppen kyrka

Fre 10 15.00 Öppen kyrka

Sön 12 11.00 Gudstjänst med T. Ålöw, R. Löfgren. Kyrkkaffe

Tis 14 15.00 Öppen kyrka. 18.00 Årsmöte

Fre 17 15.00 Öppen kyrka

Sön 19 11.00 Gudstjänst med Ulla Brattö. Kyrkkaffe

Tis 21 15.00 Öppen kyrka

Fre 24 15.00 Midsommarfest. Anmälan till Marie tel 0736-792325

Sön 26 11.00 Gudstjänst med T. Ålöw, R. Löfgren. Kyrkkaffe.

JULI

Under Juli månad håller Centrumkyrkan

Kållered stängt och vi hänvisar vi till våra

grannförsamlingars verksamhet.


––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Psaltaren 130

En vallfartssång. Ur djupen ropar jag till

dig, Herre. Herre, hör mitt rop, lyssna när

jag bönfaller dig! Om du lade synder på

minnet, Herre, vem kunde då bestå? Men

hos dig finns förlåtelse, och därför fruktar

man dig. Jag väntar på Herren, jag längtar,

jag hoppas få höra hans ord. Jag längtar

efter Herren mer än väktarna efter

morgonen, än väktarna efter morgonen.

Hoppas på Herren, Israel, ty hos Herren

finns nåd och makten att befria. Han skall

befria Israel från alla synder.

___________________________________________

Vi vill vara: En kyrka för
hela livet – där mötet med
Jesus Kristus förvandlar
mig, dig och världen!