Församlingsblad


Inget nytt församlingsblad föreligger då församlingen är under avveckling och inga planerade gudstjänster eller andra samlingar arrangeras.

Är du intresserad av att ta över kyrkan, låna kyrkan för något evenemang eller av annan anledning ha kontakt med församlingen når du ordförande Marie på telefon 073-679 23 25