Om oss

Centrumkyrkans församling har funnits i Kållered sedan Palmsöndagen 1996, men församlingen är mycket äldre än så. 1881 invigdes Emanuelskyrkan vid Skanstorget i Göteborg och från denna kyrka och ytterligare tre Metodistkyrkor, som församlingarna blev tvingade att överge till förmån för den nya stadsplanen för Göteborg som kom att förändra så mycket av det gamla Göteborg, invigdes 1970 en gemensam församling, Trefaldighets Metodistförsamling i Göteborg med kyrka på Norra Allégatan 6.

Sedan 2012 ingår Metodistkyrkan i Sverige i Equmeniakyrkan och därmed är Centrumkyrkan och den tidigare Missionsförsamlingen i Kållered grenar av samma samfund. De två frikyrkoförsamlingarna i Kållered har sedan långt före bildandet av Equmeniakyrkan ett mycket gott samarbete med varandra och med Svenska kyrkan i Kållered.

2020 beslutades att församlingens verksamhet skulle avslutas senast den 31 december 2022. Det var inget lätt beslut, men ett nödvändigt då församlingens aktiva medlemmar blivit så få att det inte längre gick att garantera att planerad verksamhet skulle kunna genomföras. Att beslutet varit nödvändigt kom att visa sig vid församlingens allra sista planerade Gudstjänst.

Juldagen 2022, visade det sig att Pastor PA Sahlberg, Organisten Roger Löfgren och Kyrkvärden Marie Löfgren hade alla tre insjuknat i Covid-19 under julafton/juldagsnatten och inga ersättare fanns att med så kort varsel uppbringa.

Den 15 september lämnade församlingens ordförande och kassör för sista gången kyrkobyggnaden i egenskap av ansvariga och överlämnade nycklarna till representanter för Mölndals pastorat och Kållereds församling som nu övertagit drift och bruk av kyrkan.

Ännu en tid finns församlingen som juridisk person, kvarvarande aktiva medlemmar arbetar vidare, med att i enlighet med församlingens stadgar, avveckla församlingens tillgångar, men vi är inte längre någon församling i dess fulla innebörd.